Náhradné plnenie v REPRE - chránená dielňa
 
Zamestnávateľ je  podľa § 63 ods. 1 písm. d)  zákona č. 5/2004 o službách a zamestnanosti, povinný zamestnávať obča‑
nov so zdravotným postihnutím, ak zamestnáva viac ako
20 zamestnancov. Počet zdravotne postihnutých zamestnancov musí tvoriť 3,2% z celkového počtu jeho zamestnancov.
 
Zamestnávateľ, ktorý nezamestnáva určený povinný počet občanov so zdravotným postihnutím, musí do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka, za každého takéhoto chýbajúceho pracovníka zaplatiť odvody štátu, a to vy výške
0,9 – násobku ceny práce predchádzajúceho roka.
 
 
 
Ako ušetriť?
 
Zadanie zákazky chránenej dielni alebo chránenému pracovisku. Výška zákazky na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je 0,8-násobok celkovej ceny práce pre rok 2017.
 
Náhradné plnenie pre rok 2017 je 958 € na jedného chýbajúceho zamestnanca so zdravotným postihnutím.
 
Zadaním zákazky chránenej dielni ušetríte oproti odvodom štátu 120 € ročne na 1 chýbajúceho zamestnanca so zdravotným postihnutím a zároveň získate protihodnotu – reklamné predmety s Vaším logom.
 
V rámci náhradného plnenia Vám ponúkame:
-  Reklamné predmety s potlačou
-  Reklamný textil s potlačou