Náhradné plnenie v REPRE - chránená dielňa

Podľa zákona č. 5/2004 Z.z. Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zamestnávateľ podľa § 63 ods. 1 písm. d) povinný  zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím, v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu jeho zamestnancov.

Odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

Podľa zákona č. 5/2004 Z.z. Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 65 ods. 1 je zamestnávateľ, ktorý nezamestnáva určený povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov podľa § 63 ods. 1 písm. d), je povinný najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka odviesť na účet úradu za každého občana, ktorý mu chýba do splnenia povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím, odvod vo výške 0,9-násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý zamestnávateľ tento odvod odvádza. Výsledná suma vypočítaná podľa predchádzajúcej vety sa zaokrúhľuje na euro nadol.


Zadávanie zákaziek na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

Podľa zákona č. 5/2004 Z.z. Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 64 ods. 1 môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky* vhodnej na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím alebo zadaním zákazky občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

* § 64 ods. 2: Zákazka na účely tohto zákona je dodanie tovaru alebo poskytnutie služby s peňažným plnením realizovaná medzi zamestnávateľom, ktorý si ňou plní povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu podľa § 63 ods. 1 písm. d), a chránenou dielňou alebo chráneným pracoviskom zriadeným občanom so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.
  § 64 ods. 5: Výška zákazky na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je 0,8-násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ plní povinnosť podľa § 63 ods. 1 písm. d) zadaním zákazky. Výsledná suma vypočítaná podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na euro nadol.

REPRE s.r.o. získalo štatút chránenej dielne v roku 2016, číslo spisu BA1/OAOTPaESF/ZAM/2016/50107, číslo z.: 2016/215433 v predmete činnosti 18.12 / Iná tlač a 73.11 / Reklamné agentúry (reklamná činnosť).
Štatút chránenej dielne zriadenej REPRE s.r.o. si môžete stiahnúť TU.

Ak si objednáte reklamné predmety z chránenej dielne REPRE dáte prácu ľuďom so zníženou pracovnou schopnosťou a zároveň ušetríte finančné prostriedky. A samozrejme ako protihodnotu získate reklamné predmety vyrobené v našej chránenej dielni. 
 

Chcem získať 100% náhradné plnenie z chránenej dielne REPRE ! Čo musím preto spraviť?

1.  Vypočítajte si koľko zamestnancov ste povinný zamestnávať so zdravotným postihnutím a aké odvody ste povinný odviesť do 31.3.2019. 

 

 
 

 

 2.  Vyberiem si reklamné predmety / reklamný textil v online shope na www.repre.sk

Predmety musia byť potlačiteľné logom vašej spoločnosti. V podstate je to viac ako 90% produktov, ktoré nájdete v online shope na www.repre.sk.

3. Zašlete Váš výber pomocou online košíka alebo emailom

A. Ak si vyberiete zaslanie Vášho výberu pomocou košíka. V poznámke košíka uveďte heslo "náhradné plnenie" a následne nám napíšte mail, kde nám uvediete číslo Vašej objednávky a priložíte logo (najlepšie v krivkovom /vektorovom/ formáte)
B. Výber produktov (uveďte minimálne kód produktu a požadované množstvo) zašlite spolu s logom  (najlepšie v krivkovom /vektorovom/ formáte) na adresu repre@repre.sk

4. My Vás budeme kontaktovať

Dohodneme s Vami presné detaily. Náš vyškolený obchodný tím Vám poradí pri administratívnych a technických záležitostiach ohľadne presného zadania náhradného plnenia

5. UŠETRILI STE !

Pri využití náhradného plnenia ste ušetrili   a zároveň ste získali reklamné predmety. A samozrejme ste dali prácu zdravotne postihnutým občanom v chránenej dielni REPRE.

ďakujeme

Tím REPRE