Postup pri riešení reklamácie

Pre úspešný proces reklamácie je nevyhnutné správne vyplniť Reklamačný formulár. Postupujte prosím nasledovne:
1.    Reklamačný formulár si najskôr uložte do svojho PC - kliknite pravým tlačidlom myši na link STIAHNUŤ REKLAMAČNÝ FORMULÁR.PDF a uložte si dokument.2.    Formulár si otvorte a správne vpíšte všetky polia Reklamačného formuláru.
3.    Vypísaný Reklamačný formulár zašlite mailom svojmu obchodníkovi alebo na repre@repre.sk. 


Podmienky reklamácie

Kompletné podmienky reklamácie sú stanovené vo Všeobecných obchodných podmienkach spoločnosti Repre,s.r.o. a pri riešení reklamácie sa postupuje podľa bodov uvedených v Článku VIII. Záruky a reklamácie.